تبلیغات
نارنجستـــان - خوشبختی

خوشبختی
ن : ♥ĐФŇΨА♥ ت : 1391/07/29 ز : 07:04 ب.ظ

حتی حباب های کوچک چایی هم
بیهوده نیستند

بیهوده نیست که سیگار می کشی

و لبخند هایت تلخ می شود

نمی شود برگشت
و رد پاییز را

از نیمکت های خیس

برداشت

نمی بینمت
نه توی حلقه های خاکستری دود

نه انتهای قهوه ای فنجان

نه توی دایره ای که

قسمت ام نبود
!

چهارشنبه بود
من نام تمام نیمکت ها را

چهارشنبه ای گذاشتم که نیامدی

چای سرد شد چهار شنبه بود

تلخ تر شدم چهارشنبه بود

حتی چهارشنبه بود که ما

از کنار هم گذشتیم

و من از خانه دورتر شدم

از چار خانه ی پیراهنت

هنوز فکر می کنم
می توانستم توی دایره ها چرخ بزنم

انگشتم را توی حلقه های دود فرو ببرم

با چهار شنبه و تو

عکس های یادگاری خوشحال بگیرم

هنوز فکر می کنم
توی چار خانه ی پیراهنت

خوشبخت می شدم
.


ناهید عرجونیسنجاق شده به : ناهید عرجونی
.:: نظرات () ::.


 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://cheragh-akhar.mihanblog.com
This Themplate  By Theme-Designer.Com